ANJELSKÉ ČÍSLO 221

Anjelské Číslo


Číslo 221 je kombináciou energií dvakrát objavujúceho sa čísla 2, zosilňujúcich jeho vplyvy a vibrácií čísla 1. Číslo 2 prináša rovnováhu a harmóniu, partnerstvá a vzťahy,prispôsobivosť, diplomacia a spolupráca, povzbudenie, dualita, viera a dôvera a Číslo 1 prináša svoje energie tvorenia a nových začiatkov, pokroku a motivácie, úsilia vpred, inšpirácie, dosiahnutia úspechua naplnenie. Číslo 1 nám tiež pripomína, že my správa od vašich anjelov zachovať si pozitívny výhľad na súčasnú situáciu alebo problém. Ohľadom výsledku buďte pozitívni a optimistickía to sa prejaví ako požadované výsledky. Verte, že ste s láskou podporovaní a obklopení svojimi anjelmi, ktorí sa neustále ponúkajú číslo 5 (2+2+1 = 5) a Anjel číslo 5