ANJELSKÉ ČÍSLO 123

Anjelské Číslo


Číslo 123 je kompiláciou vlastností a atribútov čísla 1, vibrácií čísla 2 a energií čísla 3. Číslo 1 podporuje nové začiatky a nové začiatky, motiváciu a konanie, snahu napredovať a napredovať, sebavedomie a asertivitu. , iniciatíva, inštinkt a intuícia. Číslo 1 sa tiež týka Číslo 2 rezonuje službou druhým, diplomaciou a kompromismi, rovnováhou, flexibilitou a prispôsobivosťou, dualitou, povzbudením a láskavosťou. Číslo 2 sa týka aj viery a dôvery a slúženia vašim zmysel života a Číslo 3 dodáva sebavyjadrenie a komunikáciu, optimizmus a nadšenie, schopnosti a talent, priateľskosť a družnosť, prejavujúce sa , rast, expanzia a princípy nárastu. Číslo 3 tiež nesie vibrácie Nanebovzatí majstri . Znamená to, že Nanebovzatí majstri sú okolo vás, pomáhajú vám, keď sú požiadaní, a pomáhajú vám zamerať sa na božskú iskru v sebe a v ostatných. Pomáhajú vám nájsť mier, jasnosť a lásku vo svojom vnútri.
Číslo 1 vás povzbudzuje vykročiť vpred a začať niečo nové, iné a život meniace. Číslo 2 vás uvedie do kurzu s rovnováhou, vierou a schopnosťami a číslo 3 vidí rozšírenie konceptov a životných tém a vyjadrenie a komunikáciu zo svojho autentického ja.
Anjela číslo 123 je možné vnímať ako množstvo progresie a/alebo krokov na ceste alebo životnej ceste.
Anjelské číslo 123 je často vnímané ako „kroky“, pričom nasledujúce číselné postupnosti (napr. 456 ... 789) sa objavujú, keď je sekvencia 123 uznaná a rozpoznaná, a „kroky“ a činnosti, ktoré jednotlivec robí. Ak máte pochybnosti alebo obavy, aké opatrenia je potrebné urobiť, požiadajte o to číslo 6 (1+2+3 = 6) a Anjel číslo 6