ANJELSKÉ ČÍSLO 11

Anjelské Číslo


Karmický majster číslo 11 symbolizuje zásady duchovné prebudenie a osvietenie , vysoká energia, idealizmus, inšpirácia a intuícia, iluminácia, vizionár, nadšenie, kreativita/kreativita, sebavyjadrenie a citlivosť a mystika. Číslo 11 nám hovorí, že spojiť sa s naším vyšším ja znamená poznať a žiť svoje misia duše a zmysel života . Majster číslo 11 sa zvyčajne nazýva „iluminátor“, „posol“ alebo „učiteľ“ a týka sa tých, ktorí tu sú inšpiratívnymi vodiacimi svetlami a ich poslaním je prinášať osvetlenie iným a pomáhať zvyšovať duchovné povedomie.
Anjel číslo 11 prináša správa od vašich anjelov venovať zvláštnu pozornosť svojim myšlienkam a myšlienkam, pretože tieto odhaľujú odpovede na vaše modlitby. Tvoj pozitívne afirmácie a optimistický prístup bude prejav svoje túžby a pomôže vám dosiahnuť vaše ciele a túžby. Pomôžu vám aj vo vašej duchovnosti zmysel života a misia duše